EJW-Webdesign

EJW-Webdesign ontwerpt en ontwikkelt tegen een aantrekkelijke prijs websites voor kleine tot middelgrote bedrijven en instellingen, alsmede voor particulieren. Een op maat gesneden vormgeving en een heldere navigatie-structuur vormen hierbij de voornaamste uitgangspunten.

Grafisch Ontwerp

In het grafisch ontwerp staan logo en huisstijl van de opdrachtgever centraal, zodat ze samen met de website een coherent geheel vormen. Indien er geen beeldmerk of (onvoldoende) fotografisch materiaal voorhanden is, dan kan EJW-Webdesign dat voor u verzorgen. EJW-Webdesign maakt geen gebruik van standaard sjablonen: elke website wordt op maat in overleg met - en naar de wensen van - de klant ontworpen.

Ontwikkeling

EJW-Webdesign ontwikkelt zowel simpele statische websites als complexe dynamische websites. De verschillende mogelijkheden kunt u onder diensten vinden.

Werkwijze

EJW-Webdesign luistert heel goed naar u in een of meerdere ori๋nterende gesprekken, waarin uw wensen en verwachtingen ten aanzien van uw website worden besproken, en denkt daarnaast uiteraard met u mee; aan de hand hiervan worden ้้n of meer schetsen ontworpen die aan u voorgelegd worden.

Zodra een grafisch ontwerp door u goedgekeurd is wordt de website vervolgens ontwikkeld met alle geplande functionaliteiten, Hierna wordt uw site op een alleen voor u toegankelijk adres op internet geplaatst zodat u on-line rustig uw site kunt bekijken en testen. U kunt op deze manier ten allen tijde nog wijzigingen kenbaar maken. Na uw goedkeuring wordt vervolgens uw website voor het publiek toegankelijk en aangemeld bij de belangrijkste indexen en zoekmachines.

Tijdens het gehele ontwikkelingsproces wordt veelvuldig overleg met u gepleegd: tenslotte gaat het om het gezicht van uw bedrijf of organisatie op internet.

Kostenplaatje

EJW-Webdesign rekent vaste prijzen, geen uurtarieven. U weet precies waar u aan toe bent waardoor u niet voor onverwachte (financiële) verrassingen komt te staan.